Έρευνα στη Φάρμα

Στη φάρμα εκτρέφονται καθαρόαιμα πρόβατα της φυλής Χίου που είναι η καλύτερη γαλακτοπαραγωγός φυλή της Ελλάδας. Πιστεύουμε ότι μία φάρμα που έχει στόχο τη γενετική βελτίωση του ποιμνίου θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς και επιστημονικούς συνεργάτες. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η στενή συνεργασία μεταξύ εξειδικευμένων επιστημόνων και κτηνοτρόφων μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα.

Στη φάρμα μας τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται σειρά ερευνών με αντικείμενο τη γενετική βελτίωση του ζωϊκού κεφαλαίου, και την αύξηση της γαλακτοπαραγωγής, τη βελτίωση των συνθήκών διατροφής και την προληπτική υγιεινή του μαστού των προβατίνων.

Τα παραπάνω εξασφαλίζουν ένα σταθερό περιβάλλον υψηλών επιστημονικών προδιαγραφών που εγγυάται την συνεχή βελτίωση των αποδόσεων των ζώων του ποιμνίου με ιδιαίτερη έμφαση στην ποσότητα και την ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος.

 

 

GTranslate