Γονοτύπιση από τον Α.Σ. Μακεδονία

Η φάρμα έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα γονοτύπισης για την πρόληψη της τρομώδους εγκεφαλοπάθειας (screpie), το οποίο εκπονείται μέσω του Αγροτικού Συνεταιρισμού Προβατοτρόφων Φυλής Χίου Μακεδονία για όλους τους συνεταιριζόμενους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία γενετικά βελτιστοποιημένων αρσενικών και θηλυκών τα οποία θα αποκλείσουν την πιθανότητα εμφάνισης αυτής της ασθένειας στους απογόνους τους, πετυχαίνοντας την καθαρότητα του ποιμνίου της φάρμας.

GTranslate