Πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης της εκτροφής

Η έρευνα που διενεργείται στη φάρμα περιλαμβάνει τα εξής:

  • Την αξιολόγηση της οικονομικότητας

  • Τον προσδιορισμό των βελτιωτικών στόχων

  • Τον καταρτισμό αναλυτικών διατροφικών προγραμμάτων

  • Τη διαχείριση της αναπαραγωγής (συγχρονισμός των οίστρων,διάγνωση κυοφορίας με τη χρήση υπερηχοτομογράφου κλπ.)

  • Την διαχείριση της υγείας του ποιμνίου (εμβολιακά προγράμματα, προγράμματα αποπαρασιτισμού, προληπτικές εξετάσεις, θεραπευτικά πρωτόκολλα κλπ.)

Την επιμέλεια του Διατροφικού Προγράμματος έχει ο Κύριος Αθανάσιος Γελασάκης.

 

GTranslate