Γενεαλογικό Πιστοποιητικό

Το pedigree ή γενεαλογικό πιστοποιητικό αποτελεί τη ταυτότητα κάθε προβάτου. Το pedigree εκδίδεται  μόνο από τον "Πανελλήνιο Φορέα Αναπαραγωγής Προβάτων της Φυλής Χίου" σε συνεργασία με το "Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Νέας Μεσήμβριας". Το μόνο επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα κάθε προβάτου και ταυτόχρονα επίσημη καταγραφή του ποιμνίου της εκάστοτε κτηνοτροφικής μονάδας. Με το pedigree δίνεται η δυνατότητα να καταγραφεί το ιστορικό τόσο σε ατομικό επίπεδο ζώου αλλά και σε γενικό επίπεδο κτηνοτροφικής μονάδας.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η αγορά ζωϊκού κεφαλαίου, πολλές φορές κρύβει παγίδες. Για αυτό το λόγο τα ζώα θα πρέπει να συνοδεύονται πάντα από το Pedigree.

Στη Φάρμα  φιλοξενούνται pedigree της φάρμας από το 2006, με την αγορά του αρχικού ζωϊκού κεφαλαίου.  Η πιστοποίηση του ποιμνίου της φάρμας γίνεται  από τον "Πανελλήνιο Φορέα Αναπαραγωγής Προβάτων της Φυλής Χίου "σε συνεργασία με το "Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Νέας Μεσήμβριας".

Η αριστερή στήλη περιέχει ταξινομημένα κατά έτος ενδεικτικά  pedigree της φάρμας.

 

GTranslate